دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کرده!

شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۷:۵۲ ب.ظ

(جرجیس نام پیغمبری است از اهل فلسطین که پس از حضرت عیسی بن مریم به پیغمبری مبعوث گردیده است.)

حتماً این ضرب المثل را شنیده‌اید؟ آیا می‌دانید ریشه‌ی این ضرب‌المثل از کجاست و در چه موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

استفاده از این  ضرب‌المثل موقعی است که کسی در انتخاب چیزی بی‌سلیقگی نشان دهد و آنچه را که کم فایده و بی ‌ارزش‌تر باشد را انتخاب کند. امّا جرجیس چرا ضرب‌المثل شده است؟ علت این است که در میان چند هزار پیامبر مرسل و غیرمرسل که برای هدایت و ارشاد افراد بشر مبعوث گردیده‌اند گویا تنها جرجیسِ پیغمبر صورتی پر چین و چروک  و نازیبا داشته است. جرجیس آبله رو بود و یک سالک بزرگ بر پیشانی و به قولی بر روی بینی داشت که به نازیبایی سیمایش می‌افزود.

با توجه به این خصوصیات اگر شخصی در میان یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبر به انتخاب جرجیس اقدام کند، بخاطر این انتخاب، این ضرب‌المثل را می‌آورند. و اما وجه تسمیه قصه گونه‌ای نیز به سبک داستان‌های کلیله و دمنه برای این ضرب‌المثل ذکر گردیده است که تا از بار بی‌حرمتی نسبت به یک پیامبر دوری جسته شود و آن قصه از این قرار می‌باشد. از قضای فلکی خروسی بینوا در چنگال روباهی مکار اسیر شده بود و روباه او را به دندان گرفته و با خود می‌برد تا در مکانی امن با خیالی آ