دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۹:۴۳
۰ نظر ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۶:۵۸
۰ نظر ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۶:۲۶
۰ نظر ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۶:۰۷

۰ نظر ۱۵ آذر ۹۳ ، ۲۱:۰۵

رشید بن زبیر مصری یکی از قضات با علم و دانش بود که در قرن ششم زندگی می‌کرد. او قدی کوتاه، رنگی تیره، لب‌هایی درشت و بینی پهنی داشت و بسیار بد گِل و کریه منظر بود.

او یک روز از خانه خارج شد و دیر به منزل بازگشت. رفقا علت تأخیر را پرسیدند. او علت را نمی‌گفت. اصرار کردند، سرانجام گفت: امروز از فلان محل، عبور می‌کردم با زنی زیبا برخورد کردم. او با چشم علاقه به من نگاه کرد و من از خوشحالی، خودم را فراموش کردم.

۰ نظر ۱۵ آذر ۹۳ ، ۲۱:۰۲
۰ نظر ۱۵ آذر ۹۳ ، ۱۵:۴۱

۱ نظر ۱۳ آذر ۹۳ ، ۲۳:۰۲
۵ نظر ۱۳ آذر ۹۳ ، ۱۳:۴۷

۰ نظر ۱۲ آذر ۹۳ ، ۰۸:۴۵

۰ نظر ۱۲ آذر ۹۳ ، ۰۸:۳۹
۰ نظر ۰۹ آذر ۹۳ ، ۱۴:۴۰
۰ نظر ۰۹ آذر ۹۳ ، ۰۸:۰۰
۱ نظر ۰۵ آذر ۹۳ ، ۱۱:۳۱
۱ نظر ۰۱ آذر ۹۳ ، ۱۴:۳۱

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد