دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۹ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۴

۰ نظر ۲۹ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۳

۰ نظر ۲۷ آذر ۹۸ ، ۱۰:۰۳

۰ نظر ۲۷ آذر ۹۸ ، ۱۰:۰۱

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادیب

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مرزداران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسن (ع)

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان قدس

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رزاق‌طلب

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان نامدار مرادی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – شهرستان کلاله

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شریعتی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان دکتر ماندگار

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سما

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام رضا (ع)

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان راهیان نور

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مطهری

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسین (ع)

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان کیمیای سعادت

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان طباطبایی

امتحان املای فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

جزوه کامل آمادگی دفاعی (سوال و جواب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (الف)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (ب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام محمد باقر (ع)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادب

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شهید رخشانی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان الزهرا

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ارشاد

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 98 – شهرستان خانمیرزا

امتحان انشای فارسی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان سعدی

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۶

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان یاس

امتحان علوم پایه هشتم دیماه 97 – مجموعه آموزشی علامه طباطبایی

امتحان علوم پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان فاطمیه

امتحان علوم پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان همگام

امتحان علوم پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان علوم پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان قرآن پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان قرآن پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان املای فارسی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان الزهرا

امتحان ریاضی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان علی‌بن ابیطالب (ع)

امتحان ریاضی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان کهن

امتحان ریاضی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سرای دانش

امتحان ریاضی پایه هشتم دیماه 97 – مجموعه آموزشی علامه طباطبایی

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان شهید هاشمی

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سرای دانش

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دیماه 97 – خانم خیری

امتحان انشای فارسی پایه هشتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۱

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان یاس

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – مجموعه آموزشی علامه طباطبایی

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – خانم اکبرزاده

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان همگام

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان لطفی

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان نبوت

امتحان علوم پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان رزاق‌طلب

امتحان فارسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سرای دانش

امتحان قرآن پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان قرآن پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان خدامرادپور

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سما

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان علامه

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 97 – مجموعه آموزشی علامه طباطبایی

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سرای دانش

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سرای دانش

امتحان انشای فارسی پایه هفتم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۰:۴۲

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۹:۴۲

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۹:۳۵

🔸 دیابت نوع یک (دیابت وابسته به انسولین یا دیابت دوران کودکی)

این نوع دیابت با تولید انسولین ناکافی در بدن مشخص می‌شود و کنترل آن با تزریق روزانه انسولین امکان‌پذیر است. علائم دیابت نوع یک، شامل دفع بیش از حد ادرار، تشنگی و پرنوشی، گرسنگی دائمی و پرخوری، کاهش وزن، تغییرات بینایی و خستگی است. این علائم ممکن است به طور ناگهانی رخ دهد.

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۹:۳۲
۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۳:۲۵

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۷

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۳
۰ نظر ۲۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۳۷

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم

در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم

 

شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم

چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

 

آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا روم

بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم

 

من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم

دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

 

من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر

آخر صدف من نیستم من دُر شهوار آمدم

 

ما را به چشم سَر مبین ما را به چشم سِر ببین

آن جا بیا ما را ببین کان‌جا سبکبار آمدم

 

از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم

من گوهر کانی بدم کاین‌جا به دیدار آمدم

 

یارم به بازار آمده‌ست چالاک و هشیار آمده‌ست

ور نه به بازارم چه کار وی را طلبکار آمدم

 

ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی

کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم

 

.:مولوی:.

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۸ ، ۰۹:۱۶

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد