دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۰۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۰۵

۰ نظر ۰۳ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۷

۰ نظر ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۲
۱ نظر ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۳

۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۱۱
۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۰۰

۰ نظر ۲۹ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۹

۱ نظر ۲۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۱

۰ نظر ۲۶ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۵۳

دانش‌آموزی‌ در خرداد ماه‌ قبول‌ شناخته‌ می‌شود که‌ دارای‌ شرایط زیر باشد:

الف‌) معدل‌ کل‌ وی‌ کمتر از ده‌ نباشد‌.

ب‌ ) نمره ‌ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ او در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ بدون‌ ضریب‌ کمتر از ده‌ نباشد.

ج‌ ) نمره‌ سالیانه‌ وی‌ در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ کمتر از ۳۰ نباشد.

 نمره‌ سالیانه‌ هر درس‌ حاصل‌ جمع‌ نمره‌ نوبت‌ اول‌ و دو برابر نمره‌ نوبت‌ دوم‌ خواهد بود.

معدل‌ کل‌ دانش‌آموز عبارت‌ است‌ از مجموع‌ نمره‌ سالیانه‌ همه‌ دروس‌ (به‌ جز ‌انضباط) تقسیم‌ بر سه‌ برابر تعداد مواد درسی‌ آن‌ پایه.

۰ نظر ۲۳ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۱

۰ نظر ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۵۸

۰ نظر ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۳
۰ نظر ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۱

۰ نظر ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
۰ نظر ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۰

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد