دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۳۵

۰ نظر ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۹

۰ نظر ۱۴ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۶

۰ نظر ۱۴ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۵۹

۰ نظر ۱۴ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۰۱

۰ نظر ۱۴ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۵۷

۰ نظر ۱۳ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۰۰

۰ نظر ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۱۶

۰ نظر ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۴

۰ نظر ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۰
۱ نظر ۰۹ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۴۲
۰ نظر ۰۹ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۳۸

۰ نظر ۰۸ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۴۴

اویس قرنی در سرزمین یمن زندگی می‌کرد و مادر پیری داشت که دوری او را نمی‌توانست تحمل کند.

او روزی از مادرش اجازه خواست تا به دیدار پیامبر (ص) برود. مادر مقابل اصرار اویس گفت اجازه می‌دهم به شرط آنکه بیش از نصف روز در مدینه نمانی.

اویس پذیرفت و به سوی مدینه رهسپار شد. هنگامی که به شهر وارد شد بدون درنگ سراغ رسول خدا (ص) را گرفت در جواب شنید پیامبر از مدینه خارج شده است و تا غروب باز نمی‌گردد.

اویس اندوهگین شد چون بر طبق قولی که به مادرش داده بود نمی‌توانست تا هنگام بازگشت رسول خدا (ص) در مدینه بماند. او با دلی شکسته به یمن بازگشت.

۰ نظر ۰۸ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۵۹

۰ نظر ۰۸ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۵۸

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد