دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۴۰۹ مطلب با موضوع «اخبار آموزشگاه» ثبت شده است

۰ نظر ۲۷ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۵۱

۰ نظر ۱۸ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۰۲

۰ نظر ۱۲ خرداد ۹۹ ، ۱۰:۲۹

۰ نظر ۰۶ خرداد ۹۹ ، ۱۰:۵۷

۰ نظر ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۰:۵۸

۰ نظر ۲۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۱۶

۰ نظر ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۲۹

۰ نظر ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۴۹

۰ نظر ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۱۹

۰ نظر ۳۰ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۲۵

۰ نظر ۲۲ بهمن ۹۸ ، ۲۱:۱۷

۰ نظر ۱۵ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۲۷

۰ نظر ۱۴ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۴۵

۰ نظر ۱۴ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۴۲

۰ نظر ۱۲ بهمن ۹۸ ، ۱۶:۵۱

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد