دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۴۳۸ مطلب با موضوع «اخبار آموزشگاه» ثبت شده است

۰ نظر ۲۶ تیر ۰۰ ، ۱۳:۴۵

۰ نظر ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۹:۵۶

۰ نظر ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۳۷

۰ نظر ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۴۰

۰ نظر ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۱

۰ نظر ۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۱

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۵۸

۰ نظر ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۸

۰ نظر ۱۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۱۹

۰ نظر ۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۵

رتبه‌های برتر کلاس هفتم ۱

- امیرمهدی معینی‌نیا ۱۹٫۶۴

- محمد فضائلی ۱۹٫۴۳

- عرفان صادقیان ۱۹٫۱۴

- فرشاد عطائیان ۱۹٫۱۴رتبه‌های برتر کلاس هفتم ۲

- شایان اصغریان ۱۹٫۵۰

- محمدحسین معینی ۱۹٫۰۷

- ابوالفضل محمدی ۱۸٫۶۴

 

رتبه‌های برتر کلاس هشتم ۱

- مجتبی حسینی ۲۰

- یوسف داوری ۱۹٫۷۱

- یونس داوری ۱۹٫۴۳

 

رتبه‌های برتر کلاس هشتم ۲

- علی‌اصغر داوری ۱۹٫۹۳

- محمدرضا محمدی ۱۹٫۹۳

- مهدی طاهری ۱۹٫۹۳

- علی داوری محمد ۱۹٫۸۶

- حسین غلامی ۱۹٫۷۹

 

رتبه‌های برتر کلاس هشتم ۳

- محمدحسین براتی ۲۰

- امیرمحمد کمالی ۱۹٫۵۷

- رضا محقق ۱۹٫۰۷

 

رتبه‌های برتر کلاس نهم ۱

- یوسف زارع ۱۹٫۷۱

- محمدرضا صادقیان ۱۹٫۷۱

- محمد دری ۱۹٫۶۴

- امیرمحمد احمدی ۱۹٫۶۴

- محمد حیدری ۱۹٫۵۷

 

رتبه‌های برتر کلاس نهم ۲

- الیاس کرباسی ۱۹٫۸۶

- جواد هاشمیان ۱۹٫۸۶

- علی داوری مهدی ۱۹٫۵۰

- محمدحسین ترکان ۱۹٫۱۴

۰ نظر ۲۶ فروردين ۰۰ ، ۱۶:۳۳

۰ نظر ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۲۰:۵۶

۰ نظر ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۲

۰ نظر ۲۴ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۲۵
۰ نظر ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۵

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد