دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۲۵ مطلب با موضوع «سوالات پایه نهم» ثبت شده است

۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۸
۰ نظر ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹
۰ نظر ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۵
۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۳
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۵
۰ نظر ۲۵ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۵۸

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

۰ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۴۹
۰ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۳۵
۰ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۲۳
۰ نظر ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۸
۰ نظر ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۸
۱۶ نظر ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۱
۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۰۰
۰ نظر ۲۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۳۹
۰ نظر ۱۲ دی ۹۷ ، ۱۱:۳۳

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد