دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۲۹ مطلب با موضوع «سوالات پایه نهم» ثبت شده است

۰ نظر ۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۱۰
۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۹ ، ۰۹:۴۶
۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۲

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادیب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مرزداران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسن (ع)

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان قدس

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رزاق‌طلب

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان نامدار مرادی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – شهرستان کلاله

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شریعتی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان دکتر ماندگار

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سما

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام رضا (ع)

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان راهیان نور

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مطهری

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسین (ع)

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان کیمیای سعادت

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان طباطبایی

امتحان املای فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

جزوه کامل آمادگی دفاعی (سوال و جواب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (الف)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (ب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام محمد باقر (ع)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادب

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شهید رخشانی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان الزهرا

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ارشاد

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 98 – شهرستان خانمیرزا

امتحان انشای فارسی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان سعدی

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۶
۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۸
۰ نظر ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹
۰ نظر ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۵
۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۳
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۵
۰ نظر ۲۵ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۵۸

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

۲ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۴۹
۰ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۳۵
۰ نظر ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۲۳
۰ نظر ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۸
۱۲ نظر ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۸

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد