دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۰۱

۰ نظر ۲۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۳

۰ نظر ۲۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۱

نقش محیط‌های بنیادی، یعنی خانواده و زمینه‌های تعلیم و تربیتی آن مستغنی از تاکید و گفتگو است اما چون معلم به عنوان سازنده و فرم‌دهنده شخصیت دانش‌آموز نقش کلیدی دارد باید در درجه اول و پس از وی بقیه کارکنان مدرسه به درجات بالایی از بلوغ فکری رسیده باشند.

ویژگی‌های مدارس موفق عبارت‌اند از:

۱) در یک مدرسه موفق تاکید مناسب و مشخصی  بر موفقیت درسی دانش‌آموز وجود دارد و تا امکانات آموزشی لازم و افراد آگاه، علاقه‌مند و صمیمی به کار تعلیم عهده‌دار امر تدریس در آن مدرسه نباشند امکان برخورداری و توفیق دانش‌آموزان ناچیز است.

۰ نظر ۲۸ مهر ۹۷ ، ۲۲:۱۹

۰ نظر ۲۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۴

اولین مجمع عمومی آموزشگاه نوائی در ۲ نوبت ویژه مادران در تاریخ ۲۲ مهر و پدران در تاریخ ۲۳ مهر برگزار شد.

حضور پدران در جلسه فوق‌الذکر کم رنگ ولی حضور مادران چشمگیر بود.

در اولین مجمع عمومی مطالب و تذکراتی توسط مدیر‌ آموزشگاه مطرح شد که در ادامه به صورت مختصر عنوان می‌شوند.

 1- عملکرد و موفقیت‌های سال گذشته آموزشگاه از جمله رتبه آموزشگاه در مسابقه علمی ، رتبه‌های مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی و ... بیان شد.

 

2- پیرامون فعالیت‌های صورت‌گرفته عمرانی از جمله رنگ‌آمیزی ساختمان آموزشگاه ، تجهیزات سمعی و بصری و ... مطالبی عنوان شد

۰ نظر ۲۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۲

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۷
۰ نظر ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۸:۱۳

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۲:۰۵

۰ نظر ۲۴ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۷

۰ نظر ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۱:۲۶

۰ نظر ۲۳ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۱

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۶

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۶


۰ نظر ۲۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۱

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۸

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد