دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۰۱
۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۸

۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۱
۰ نظر ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹

۰ نظر ۰۸ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۵۱

پنجم شهریور٬ روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی نامیده شده است. رازی پزشکی حاذق٬ فیلسوف و شیمی‌دان ایرانی‌ است که به کاشف الکل٬ جوهر گوگرد و نفت سفید شهرت دارد.

محمد بن زکریای رازی در نیمه دوم قرن سوم و قرن چهارم می‌زیست. در ری زاده شد و دوران کودکی تا جوانی را در این شهر گذراند. در جوانی عود می‌نواخت و شعر می‌گفت و بعدها به کیمیاگری روی آورد. گفته می‌شود که چشم او بر اثر کار با مواد تند و تیزبو آسیب دیده و به دنبال درمان این موضوع بوده که به پزشکی روی آورده است

۰ نظر ۰۵ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۱۸

۰ نظر ۰۳ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
۰ نظر ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۵
۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۳

۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۰
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۵
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۳
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۲

۰ نظر ۳۱ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۷

۰ نظر ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۲:۵۲

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۶

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد