دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی (دوره اول)

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی (دوره اول)

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۹ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۴
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۶
۰ نظر ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۹
۰ نظر ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۸

امتحان قرآن پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان ریاضی پایه هشتم خرداد 96 هماهنگ استان اصفهان

امتحان انشای فارسی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان عربی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان علوم تجربی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان املای فارسی پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم خرداد 96 دبیرستان نوایی

۰ نظر ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۷
۰ نظر ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۷
۰ نظر ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۵۷
۰ نظر ۳۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۱
۰ نظر ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۲

آورده‌اند که شیخ ابراهیم ادهم، رحمةالله غلامی بخرید. چون آن غلام را به خانه آورد، گفت:

ای غلام چه خوری؟

گفت: آنچه تو دهی.

گفت: چه پوشی؟

گفت: آنچه تو پوشانی.

گفت: چه نامی؟

گفت: آنچه تو خوانی.

۰ نظر ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۲۱
۰ نظر ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۰۹
۰ نظر ۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۸
۰ نظر ۲۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۵۷
۰ نظر ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۱۳
۰ نظر ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۱۳
۰ نظر ۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۴۴

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد