دبیرستان حاج سید حسین نوایی (دوره اول)

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان حاج سید حسین نوایی (دوره اول)

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

دبیرستان حاج سید حسین نوایی (دوره اول)

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

اتوماسیون اداری برخوار

سوالات و گرامر زبان

دبیرستان نوایی

دبیرستان نمونه دولتی سعدی

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

سامانه ثبت نام اكترونيكي دانش آموزان

سامانه بیمه های دانش آموزی

سامانه تجهیزات مدارس

سامانه آزمون الکترونیکی

سامانه مکانیزه اموال و انبار

۰ نظر ۳۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۳۰

۰ نظر ۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۱۴
۰ نظر ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۵۱
۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۴۳

۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۰۸:۴۳
۰ نظر ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۰۹:۰۲

۰ نظر ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۰۳
۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۰۷

به استحضار می رساند در کشـور مـا امسـال نهمیـن سـالی است که هفته اول اسفند ماه به عنوان هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) نامگذاری شده است و هرسال بر یکی از اولویت‌هـای سـلامت آنـان متمرکز می‌شود ، با توجه به مطالعه انجام شده، مهمترین علل بروز آسیب‌ها و بیماری‌ها برای مردان  حوادث عمدی و غیر عمدی است‌. سایر مطالعات نیز نشان می‌دهد که در مردان ، بار ناشی از‌: حوادث ترافیکی 5 برابر زنان ، سقوط 3 برابر زنان و اعتیاد بـه عنـوان یـک عامـل خطـر برای حوادث حدود 10 برابر زنان می‌باشد که بر همین اساس شورای محترم فرهنگی وزارت متبوع با تاکید بر لزوم استمرار آموزش‌هـا در طـول سال ، برگزاری کمپین هفته مذکور در سال 93 را ،نقش سوانح و حوادث ترافیکی در سلامت مردان تعیین نموده و شعار ((ایمنی ، کلید رسیدن بـه جامعه بدون حادثه)) توسط ستاد برگزاری هفته مذکور انتخاب شده است لذا در راستای حساس‌سازی جامعه و دانش‌آموزان به رعایت و حفظ نکات ایمنی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث ،  شبکه بهداشت شهرستان در نظر دارد مسـابقه نقاشـی بـا موضـوعات اسـتفاده از کمـربنـد ایمـنی ، توجـه بـه تابلوهای هشدار دهنده ، عبور از خطوط سفید ، استفاده از پل‌های زیر گذر جهت دانش‌آموزان پسر مقطع متوسـطه برگـزار نمایـد‌. لذا از دانش‌آموزان مستعد دعوت می‌شود نقاشـی‌هـای خود را  حداکثر تا تاریخ  25 اسفند به مدارس خود تحویل داده تا پس از تحویل به کارشناسی تندرستی و سلامت آموزش و پرورش و پس از بررسی نقاشی‌ها توسط کارشناسان امر به 5 نفر برتر جوایزی از طـرف فرمانـداری شهرسـتان اهـداء گردد‌.

۰ نظر ۲۱ اسفند ۹۳ ، ۰۸:۵۰

۰ نظر ۲۰ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۳۶
۰ نظر ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۳۵
۰ نظر ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۵۲


۰ نظر ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۵۱
۰ نظر ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۰۱

خداوند به یکى از پیامبران وحى کرد که:

فردا صبح اولین چیزى که جلویت آمد را بخور! دومى را بپوشان! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مکن! و از پنجمى بگریز!

  پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با کوه سیاه بزرگى روبرو شد، کمى ایستاده و با خود گفت :خداوند دستور داده این کوه را  بخورم. در حیرت ماند چگونه بخورد! آنگاه به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمى‌دهد، حتماً این کوه خوردنى است. به سوى کوه حرکت کرد هر چه پیش مى‌رفت کوه کوچکتر مى‌شد سرانجام کوه به صورت لقمه‌اى درآمد، وقتى که خورد دید بهترین و لذیذترین چیز است.

۳ نظر ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۳۴

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد