دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۰۱
۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۳

۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۰
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۵
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۳
۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۲

۰ نظر ۳۱ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۷

۰ نظر ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۲:۵۲

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۶
New Page 1

به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوسطه مصوب شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۴ مهرماه ۹۷، قبول‌شدگان ساعی و برجسته پایه هفتم با رعایت شرایط زیر و تقاضای کتبی ولی خود می‌توانند در ارزشیابی شهریور‌ماه پایه هشتم شرکت نمایند و در صورت موفقیت به صورت جهشی به پایه نهم ارتقا یابند.

شرایط:

الف) معدل کل پایه هفتم حداقل ۱۸ و نمره نوبت دوم در هر درس حداقل ۱۵ باشد.

ب) در ارزشیابی شهریور‌ماه پایه هشتم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از ۱۶ کسب ننماید.

لازم است دانش‌آموزان متقاضی جهش، با همراه داشتن:

۱- کارنامه پایه هفتم تایید شده توسط آموزشگاه

۲- فیش واریزی به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۰۲۱۱۰۰۱ درآمدهای اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و شناسه واریز ۱۷۲۴۱۳۱۴۰۱۵۹۰۷۶۱ به آموزشگاه ۱۵خرداد به عنوان پایگاه پسرانه و آموزشگاه هاجر به عنوان پایگاه دخترانه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

زمان ثبت نام: حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می‌باشد.

تذکر مهم: شناسه حساب حتماً در فیش واریزی به طور صحیح درج گردد.

۰ نظر ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۳

۱- حضور به موقع دانش‌آموزان در کلاس درس مورد تأکید می‌باشد. بدیهی است دبیران گرامی از ورود دانش‌آموزان به کلاس پس از ساعت مقرر جلوگیری خواهند کرد.

۲- غیبت بیش از حد مجاز باعث محرومیت دانش‌آموز از امتحان پایانی خواهد شد. گفتنی است غیبت مجاز برای درس ریاضی سه جلسه، برای دروس علوم و مطالعات دو جلسه و برای دروس زبان، عربی و پیام‌ها یک جلسه می‌باشد.

۰ نظر ۱۰ تیر ۹۸ ، ۰۶:۵۴

۰ نظر ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۱

۰ نظر ۰۲ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۵

دانش‌آموزی‌ در خرداد ماه‌ قبول‌ شناخته‌ می‌شود که‌ دارای‌ شرایط زیر باشد:

الف‌) معدل‌ کل‌ وی‌ کمتر از ده‌ نباشد‌.

ب‌) نمره ‌ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ او در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ بدون‌ ضریب‌ کمتر از ده‌ نباشد.

ج‌) نمره‌ سالیانه‌ وی‌ در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ کمتر از ۳۰ نباشد.

 نمره‌ سالیانه‌ هر درس‌ حاصل‌ جمع‌ نمره‌ نوبت‌ اول‌ و دو برابر نمره‌ نوبت‌ دوم‌ خواهد بود.

معدل‌ کل‌ دانش‌آموز عبارت‌ است‌ از مجموع‌ نمره‌ سالیانه‌ همه‌ دروس‌ (به‌ جز ‌انضباط) تقسیم‌ بر سه‌ برابر تعداد مواد درسی‌ آن‌ پایه.

۰ نظر ۰۱ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۱
۰ نظر ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۵۵
۰ نظر ۲۶ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۳۶

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد