دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۰۱

۰ نظر ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۴

۰ نظر ۲۰ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۵

۰ نظر ۱۹ آذر ۹۷ ، ۱۷:۱۲

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۵

۱- ﻣﻘﻔّﯽ: ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎﺷد.

 ۲- مُصرّع: بیتی که هر دو مصراع آن دارای قافیه باشد.

۳- لطیفه‌ﻫﺎﯼ‌ﺍﺩﺑﯽ‌: ﺳﺨﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪ‌ﺍﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﻋﺒﺮﺕ‌ﺁﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﻃﻨﺰ ﺍﺳﺖ.

۴- ﻧﺜﺮ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ‌: ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺩﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻝ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﻪ‌ﻫﺎﯼﺷﻌﺮﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

۵- ﻧﺜﺮ ﻗﺪﯾﻢ‌: ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۶- ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ‌: ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

۰ نظر ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۴۴

قصابی در حال کوبیدن ساطور بر استخوان گوسفند بود که تراشه‌ای از استخوان پرید گوشه چشمش.

ساطور را گذاشت و ران گوشت را برداشت و به نزد طبیب رفت و ران گوشت را به او داد و خواست که چشمش را مداوا کند.

طبیب ران گوشت را دید طمع او را برداشت و فکر کرد حالا که یکی به او محتاج شده باید بیشتر از پهلوی او بخورد بنابراین مرهمی روی زخم گذاشت و استخوان را نکشید.

۰ نظر ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۴۱


۰ نظر ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۷

۰ نظر ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۴

۰ نظر ۱۳ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۵

۰ نظر ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۵:۲۶

۰ نظر ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۱۷
۰ نظر ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۱۲
۰ نظر ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۹:۴۷
۰ نظر ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۹:۴۳
۰ نظر ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۹:۳۷

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد