دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۲۵۹ مطلب با موضوع «اخبار آموزشگاه» ثبت شده است۰ نظر ۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۱:۱۵

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۱۳

۰ نظر ۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۲۵

۰ نظر ۲۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۸

۰ نظر ۲۱ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۷

۰ نظر ۲۱ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۵

۰ نظر ۱۹ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۱

۰ نظر ۱۵ آبان ۹۷ ، ۱۲:۰۲

 

 
۰ نظر ۱۳ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۸

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۶

۰ نظر ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۲:۱۸

۰ نظر ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۲:۱۷

۰ نظر ۰۹ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۸

۰ نظر ۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۶

۰ نظر ۰۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۵۰

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد