دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

در یک روز سرد زمستانی، مدیر مدرسه بچه‌ها را به صف کرد و گفت: «بچه‌ها، آیا موافقید یک مسابقه برگزار کنیم؟»

تمام بچه‌ها با خوشحالی قبول کردند. پس از انتخاب چند شرکت‌کننده، مدیر از آن‌ها خواست که آن‌طرف حیاط مدرسه در یک ردیف بایستند و با صدای سوت او، به سمت دیگر حیاط بیایند و هر کس بتواند ردپای مستقیم و صافی از خود بجای گذارد برنده مسابقه است.

در پایان مسابقه، آقای مدیر از یکی از بچه‌هایی که ردپای کجی از خود بجای گذاشته بود پرسید: «تو چه کردی؟»

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۴۹

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۴

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۳

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۵۴

اسکندر مقدونی در سی و سه سالگی در گذشت. روزی که او این جهان را ترک می‌کرد می‌خواست یک روز دیگر هم زنده بماند ، فقط یک روز دیگر ، تا بتواند مادرش را ببیند. آن یک روز فاصله‌ای بود که باید طی می‌کرد تا به پایتختش برسد.

اسکندر از راه هند به یونان بر می‌گشت و به مادرش قول داده بود وقتی که تمام دنیا را به تصرف خود درآورد باز خواهد گشت و تمام دنیا را یکپارچـه به او هدیه خواهد کرد.

 بنابراین اسکندر از پزشکانش خواست تا ۲۴ ساعت مهلت برای او فراهم کنند و مرگش را به تعویق اندازند

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۰۹
۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۱۲

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۰۶

ناصرالدین‌شاه شیری داشت که هر هفته یک گوسفند جیره داشت ، به شاه خبر دادند که چه نشسته‌ای که نگهبان شیر ، یک ران گوسفند را می‌دزدد!

شاه دستور داد نگهبانی مواظب اولی باشد. پس از مدتی آن دو باهم ساخت‌وپاخت کردند و علاوه بر اینکه هر دو ران را می‌دزدیدند ، دل و جگرش را هم می‌خوردند.

شاه خبردار شد و یکی از درباری‌ها را فرستاد که نگهبان آن دو باشد. این‌یکی چون درباری بود دو برابر آن دو برمی‌داشت

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۵۴


۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۴۶

روزی مطربی نزد مرحوم کرباسی که از علمای عهد فتحعلی شاه بود آمد و حکم شرع را در مورد رقصیدن پرسید.

آیت‌الله کرباسی با عصبانیت جواب داد: عملی است مذموم و فعلی است حرام.

مطرب پرسید: حضرت آقا، اگر من دست راستم را بجنبانم حرام است؟

مرحوم کرباسی گفت: خیر!

مطرب پرسید: اگر دست چپم را بجنبانم؟!

مرحوم کرباسی گفت: خیر.

سپس مطرب از حکم شرعی در مورد تکان دادن پای راست و چپ پرسید و هر بار مرحوم کرباسی گفتند: خیر ایرادی ندارد

۰ نظر ۰۴ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۵۷

۰ نظر ۰۴ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۳۰

گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی، در کمینگاهی به سر می‌بردند و سر راه غافله‌ها را گرفته و به قتل و غارت می‌پرداختند و موجب ناامنی شده بودند.

مردم از آن‌ها ترس داشتند و نیروهای ارتش شاه نیز نمی‌توانستند بر آن‌ها دست یابند، زیرا در پناهگاهی استوار در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود.

فرماندهان اندیشمند کشور، برای مشورت به گرد هم نشستند و درباره دستیابی بر آن دزدان گردنه به مشورت پرداختند و گفتند: هر چه زودتر باید از گروه دزدان جلوگیری گردد وگرنه آن‌ها پایدارتر شده و دیگر نمی‌توان در مقابلشان مقاومت کرد 

۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۵۰

۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۳۷

رتبه کلی پایه هشتم

رتبه در جنسیت ۵ (از ۱۳ مدرسه)

رتبه در شهرستان ۲۵ (از ۳۵ مدرسه)

رتبه در نوع مدرسه ۱۶ (از ۲۵ مدرسه)

رتبه دروس به ترتیب در کلاس هشتم ۱:

پیام‌های آسمان ، مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی ، قرآن ، علوم ، عربی ، ریاضی ، ادبیات فارسی

رتبه دروس به ترتیب در کلاس هشتم ۲:

پیام‌های آسمان ، زبان انگلیسی ، مطالعات اجتماعی ، علوم ، عربی ، قرآن ، ریاضی ، ادبیات فارسی

دانش‌آموزان برتر پایه هشتم در آزمون:

ابوالفضل داوری (هشتم ۱)

احسان طاهری (هشتم ۲)

امین داوری (هشتم ۲)

فرزاد داوری (هشتم ۲)

ابوالفضل بیگی (هشتم ۱)

 

رتبه کلی پایه نهم

رتبه در جنسیت ۲ (از ۱۳ مدرسه)

رتبه در شهرستان ۲۱ (از ۳۳ مدرسه)

رتبه در نوع مدرسه ۱۳ (از ۲۵ مدرسه)

رتبه دروس به ترتیب در کلاس نهم ۱:

مطالعات اجتماعی ، پیام‌ها ، قرآن‌ ، ریاضی ، علوم ، زبان انگلیسی ، عربی ، ادبیات فارسی

رتبه دروس به ترتیب در کلاس نهم ۲:

قرآن ، پیام‌ها ، مطالعات اجتماعی ، عربی ، علوم ، زبان انگلیسی ، ادبیات فارسی ، ریاضی

رتبه دروس به ترتیب در کلاس نهم ۳:

مطالعات اجتماعی ، قرآن ، پیام‌ها ، علوم،‌ زبان انگلیسی ،‌ عربی ، ریاضی ، ادبیات فارسی

دانش‌آموزان برتر پایه نهم در آزمون:

مهدی حیدری (نهم ۲)

متین محمدی (نهم ۱)

محسن اشرفی (نهم ۲)

سیدمحمداحسان ذوالقدر (نهم ۲(

مهدی محسنی (نهم ۱(

۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۲

۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۳۰

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد