دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۳ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۱

۰ نظر ۲۲ دی ۹۸ ، ۱۶:۲۳


۰ نظر ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۷:۲۲

۰ نظر ۱۰ دی ۹۸ ، ۱۶:۵۴

۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۲۰:۲۱
۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۲
۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۰

امتحان فارسی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف)

امتحان فارسی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب)

امتحان فارسی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ج)

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف)

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب)

امتحان علوم تجربی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی

امتحان قرآن پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف)

امتحان قرآن پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی

امتحان املای فارسی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف)

امتحان ریاضی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب)

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف)

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب)

امتحان عربی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ج)

امتحان انشای فارسی پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی

امتحان زبان پایه هفتم دیماه 98 – دبیرستان نوایی

۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۴:۴۴

۰ نظر ۰۶ دی ۹۸ ، ۰۸:۰۰

۰ نظر ۰۶ دی ۹۸ ، ۰۸:۰۰

۱- همواره سعی کنید امنیت و آرامش را در خانه فراهم کنید و برای مطالعه یک مکان آرام و بی‌سروصدا را مد نظر قرار دهید.

۲- در اتاقی که مطالعه می‌کنید عوامل مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، تلویزیون و... را از خود دور نمایید.

۳- حتما وسایل و مکان مطالعه را قبل از مطالعه، مرتب و منظم نمایید. تنها وسایلی که واقعا مورد نیازتان می‌باشد را مقابلتان قرار دهید.

۴- هنگام مطالعه خود را به جای معلم قرار دهید و سوالات امتحانی را طرح نمایید.

۵- سوالاتی را که قبلا معلم از شما امتحان گرفته یا در اختیارتان قرار داده است را مجددا مرور کنید.

۰ نظر ۰۵ دی ۹۸ ، ۱۷:۱۸

۰ نظر ۰۱ دی ۹۸ ، ۱۰:۳۴

۰ نظر ۳۰ آذر ۹۸ ، ۱۳:۵۲

۰ نظر ۲۹ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۴

۰ نظر ۲۹ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۳

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد