دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۳۶ مطلب با موضوع «سوالات پایه نهم» ثبت شده است

 اجتماعی سوم راهنمایی (جامع) شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

 جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 87  

جغرافیا ( جامع ) استان کردستان شهریور 87

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

دینی سال سوم راهنمایی مرداد ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

حرفه سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - صبح

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - بعداز ظهر

زبان سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

حرفه و فن سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

حرفه و فن سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

۱ نظر ۲۰ تیر ۸۸ ، ۱۳:۳۷

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی استان کردستان خرداد ۸۸

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 86

جغرافیا (جامع) استان کردستان شهریور 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 86

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

 ریاضی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

تاریخ سال سوم راهنمایی دیماه ۸۶ استان کردستان

زبان سال سوم راهنمایی شهریور ۸۶ استان کردستان

املاء فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶ استان کرستان

 

۰ نظر ۱۶ تیر ۸۸ ، ۲۱:۲۶

مشاهده نمونه سوالات سال سوم راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی استان کردستان - سری اول

 منبع: بانک سوالات امتحانی مدرسه راهنمایی پرورش (با تشکز از سرکار خانم رنجبر)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

 اجتماعی سوم راهنمایی (جامع) شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیا ( جامع ) سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 88

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

 جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 87  

جغرافیا ( جامع ) استان کردستان شهریور 87

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 86

جغرافیا (جامع) استان کردستان شهریور 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 85

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

۰ نظر ۰۹ تیر ۸۸ ، ۱۷:۴۲

در مجموعه زیر سوالات امتحانی نوبت دوم از دروس مختلف  استان کردستان را مشاهده می فرمایید. سوالات زیر از وبلاگ مدرسه راهنمایی دخترانه پرورش واقع در ناحیه دو سنندج گرفته شده است. از سرکار خانم رنجبر بجهت همکاری صمیمانه شان تقدیر و تشکر می شود.

 مشاهده نمونه سوالات سال سوم راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر) 

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

انشاء و نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

 اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

ریاضی  سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (نوبت صبح)     

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیا ( جامع ) سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 88

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان (شیفت عصر) 

۱ نظر ۲۰ خرداد ۸۸ ، ۱۹:۱۶
۲ نظر ۰۲ خرداد ۸۸ ، ۱۹:۰۴
نمونه سوالات زیر همگی با فرمت PDF می باشند برای دریافت بر روی سوال مورد نظر کلیک کرده سپس گزینه Download را انتخاب نمایید 

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمایی نهایی

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دوم

املاء سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷ شهرستان برخوار

۱ نظر ۰۳ ارديبهشت ۸۸ ، ۰۹:۱۰

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد